HATAY ERZİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Muzaffer Tuğsavul İlkokulu MÜDÜRLÜĞÜ OKUL KANTİNİ KANTİN İHALE İLANI

  KANTİN İHALE İLANI Muzaffer Tuğsavul İlkokulu Kantin İhalesiMÜDÜRLÜĞÜ OKUL KANTİNİ
Muzaffer Tuğsavul İlkokulu MÜDÜRLÜĞÜ OKUL KANTİNİ KANTİN İHALE İLANI

 

 

 

KANTİN İHALE İLANI

 

 

 

1-      Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d bendine göre Pazarlık Usulüyle yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir. İstekliler yapmış oldukları teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabileceklerdir.

 

2-      İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde yapılacaktır.

 

3-      İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Okul Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.Ve Müdürlüğümüzün Kantin İhaleleri Bölümünden temin edilebilir.

 

4-      Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

5-      Bir kişi birden fazla kantin çalıştıramaz, çalıştırabilmesi için tüzel kişiliğe sahip olması gerekir.

 

6-      Daha önce kantin ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye katılamazlar.

 

      İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

1-      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

2-      Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.

 

3-      İkametgah belgesi

 

4-      İhaleye tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

 

5-      İhaleye katılanlar alanlarında (gıda üzerine) Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; bu belge yoksa, Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olduğuna ilişkin belge fotokopisi

 

6-      Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekâletname

 

7-                 İhaleye giren basit usulde vergi mükellefi ise ihale üzerinde kaldığı taktirde gerçek usulde vergi mükellefi olmayı kabul ettiğine dair taahhütname verecektir.

 

8-                 Okul müdürlüğünden ihaleye girilecek okul katin yerinin görüldüğüne dair alınacak yazı .(Okul müdürlüğü tarafından imzalanmış olacaktır.)

 

9-                 Kiralar ihale bedeli üzerinden alınacak, vergi ve diğer giderler yükleniciye aittir.

 

10-             İhale Geçici Teminat Bedeli olan 75.00 TL(%3) Muzaffer Tuğsavul İlkokulu Okul Aile Birliğinin 0587-33865225-5001 Nolu Erzin T.C. Ziraat Bankasındaki hesabına yatırıldığına dair dekont.

 

11-             İhale dokümanı Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü adresinde görülebilir.ve 50.00 TL.doküman bedelinin Erzin İş Bankası TR 50 0006 4000 0016 1260 2448 83 nolu hesaba yatırıldığına dair dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Dekonta Okulun adı ve katılımcının adı soyadı yazılması zorunludur.)

 

12-             Tek Tabipten alınmış sağlık raporu.

 

13-             Teklif Mektubu

 

14-             Başvuru Mektubu

 

      Keyfiyeti ilan olunur.

 

 

 

MUZAFFER TUĞSAVUL İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKUL KANTİNİ

 

İŞİN ADI

MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH VE SAATİ

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Muzaffer Tuğsavul İlkokulu

Kantin İhalesi

2.500,00 TL

75,00 TL

16/03/2017

14:00

Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

           

 

 

 

Not :

 

 Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.

 

İsalı Mahallesi Şehit Gaffar Okkan Cd. No 7 Posta kod 31960 Erzin / Hatay - 0 326 681 47 48

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.